top of page

Czarny

PIĄTEK

CZARNY 2.png

REGULAMIN PROMOCJI

  • Promocja "Black Friday" obowiązuje tylko 24.11.2023 do godziny 23:59 

  • Rabaty są naliczane automatycznie w koszyku. W przypadku błędnego naliczenia rabatu prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy na stronie. 

  • Promocja obowiązuje wyłącznie na torby do bikepackingu marki Jack Pack. 

  • Uczestnik Promocji, który zdecyduje się częściowo lub całkowicie zrezygnować z umowy sprzedaży zawartej w ramach Promocji na odległość, może stracić przyznane mu Rabaty, które zostały przyznane mu w związku z udziałem w Promocji. Zgodnie z zasadami Promocji, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić wszelkie przyznane Rabaty, przywileje gratisów oraz inne korzyści, które zostały mu przyznane w ramach udziału w Promocji. To wynika z faktu, że zgodnie z warunkami Promocji, Klient nie byłby uprawniony do otrzymania danego Rabatu, gdyby zawarł umowę sprzedaży w inny sposób niż w ramach Promocji.

  • Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub wymianie na inny środek płatniczy. 

bottom of page