top of page

REKLAMACJE

Procedura reklamacyjna:

  1. Wydrukuj i wypełnij formularz reklamacyjny 

  2. Znajdź i dołącz do formularza dowód zakupu 

  3. W przypadku reklamacji jednego z kilku produktów prosimy o załączenie kopii dowodu zakupu

  4. Zapakuj i wyślij reklamowany produkt razem z formularzem i dowodem zakupu

Adres do wysyłki:

Jack Pack

Gdynia, Rybińskiego 16 

81-095 Polska

W celu reklamacji prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i załączenie poniższego formularza do przesyłki 

bottom of page